Termeni si conditii

   

     1. DEFINITII SI TERMENI

Paradisul Jaluzelelor – este denumirea sub care ERB SMART DEALS S.R.L. cu sediul social in Magurele, str. Bucuresti, nr. 81M, jud. Ilfov, cod de inregistrare fiscală RO39162881, J23/969/2021 reprezentată legal de Chirigiu Elena Ramona, in calitate de administrator, comercializeaza solutii de umbrire.
Vanzator – Paradisul Jaluzelelor
Cumparator – poate fi orice persoana fizica care are varsta peste 16 ani sau oricare alta entitate juridica, care accepta o oferta de pret intocmita de vanzator.
Client – poate fi orice persoana fizica care are varsta peste 16 ani sau persoana juridica care are sau obtine acces la CONTINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispozitie de catre Paradisul Jaluzelelor (electronic, telefonic, etc) sau in baza unui acord de utilizare existent intre Paradisul Jaluzelelor si acesta. Prin acceptarea Telefonica sau electronica a ofertei de catre un potential client, se considera acceptati termenii si conditiile.
Site – website-ul de prezentare gazduit la adresa www.paradisuljaluzelelor.com
Oferta – propunerea facuta de Vanzator pentru vanzarea-cumpararea de solutii de umbrire. In urma solicitarii telefonice sau electronice a Cumparatorului.
Comanda – confirmarea telefonica sau pe e-mail, a ofertei propuse de vanzator, actiune ce duce la deplasarea agentului de vanzari in vederea prezentarii mostrelor si masurarea spatiului, valabil pentru clientii din Bucuresti si Ilfov. Confirmarea pe e-mail a ofertei reprezinta comanda ferma, in cazul contractelor incheiate la distanta.
Bunuri si Servicii – orice produs sau serviciu listat pe Site, inclusiv produsele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului ca urmare a Contractului incheiat.
Contract la distanta – reprezinta contractul incheiat intre Vanzator si Cumparator, fara prezenta fizica simultana a Vanzatorului si a Cumparatorului,
Contract incheiat in afara spatiilor comerciale – reprezinta contractul încheiat în cursul unei deplasări organizate de Vanzator cu scopul sau efectul de a promova şi a vinde Cumparatorului produse sau servicii, in prezenta fizica simultana a Vanzatorului si a Cumparatorului, intr-un loc care nu este spatiul commercial al Vanzatorului.
Agent de vanzari – reprezentant al Vanzatorului, ce se deplaseaza la domiciliul sau locatia Cumparatorului.
Document – prezentele Termene si Conditii.
Valoarea totala – suma totala, calculata pentru toate produsele/serviciile ce fac obiectul unei oferte.

     2.  DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1 Prin trimiterea unei cereri de oferta, telefonic sau electronic, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile comerciale.
2.2. Contractul la distanta se considera incheiat intre Vanzator si Cumparator in momentul acceptarii de catre Cumparator a ofertei primite ce contine cotele pentru care se vor produce solutiile de umbrire.
2.3. Contractul incheiat in afara spatiilor comerciale se considera incheiat in momentul semnarii de catre Vanzator si Cumparator.

     3. COMANDA

3.1. Cumparatorul poate efectua o comanda telefonic sau electronic, dupa analizarea ofertei intocmite de Vanzator.
3.2. Vanzatorul isi rezerva dreptul sa modifice pretul, dar cu obligatie de a il instiinta pe cumparator in oferta trimisa.

     4. OBIECTUL CONTRACTULUI:

4.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea si montajul solutiilor de umbrire, confecționate pentru dimensiunile și cu caracteristicile stabilite in oferta, ce sunt parte integrantă a contractului și reprezintă comanda fermă. Orice modificare ulterioară se va face contra cost.
4.2. Dacă cumpărătorul optează pentru varianta cu montaj, își asumă răspunderea pentru tot procesul necesar, constând in găurirea tâmplăriei, tavanului sau pereților, vânzătorului nefiindui imputabilă nicio deteriorare a acestora.
4.3.Adresa montaj/livrare este stabilita in momentul lansarii comenzii.

     5. PREȚUL

5.1. Prețul total convenit si acceptat de ambele părți este stabilit dupa masuratorile efectuate de vânzător, in cazul in care este semnat un contract incheiat in afara spatiilor comerciale.
5.2. Pretul total convenit si acceptat de ambele parti este stabilit dupa primirea cotelor de la Cumparator, in cazul in care este incheiat un contract la distanta.

     6. MODALITATE DE PLATĂ

6.1. In cazul Contractului incheiat in afara spatiilor comerciale
Avans, in proportie de 50% din suma, in momentul semnării contractului prin transfer bancar sau numerar.
Diferența de 50% din suma va fi plătită in ziua efectuarii montajului, numerar sau prin transfer bancar in ziua anterioara efectuarii montajului

6.2. In cazul Contractelor la distanta
Avans, in proportie 50% din suma, in momentul semnării contractului prin transfer bancar sau numerar.
Diferența de 50% din suma va fi plătită in ziua efectuarii montajului/livrarii, numerar sau prin transfer bancar in ziua anterioara efectuarii montajului.
Daca valoarea totala a ofertei depaseste 1500 lei, Vanzatorul isi rezerva dreptul sa solicite un avans ce reprezinta o proportie mai mare de 50%.

     7. LIVRARE/MONTAJ

7.1.Termenul de montaj al produselor este de 15 zile lucrătoare, dupa încasarea avansului, pentru produselor din catalog si de 15 zile lucratoare, dupa confirmarea machetei, pentru produsele personalizate.
7.2. Termenul de livrare/montaj pentru produsele achiziționate poate crește in funcție de disponibilitatea cumpărătorului și este considerat acceptat de către acesta, dacă nu există nicio sesizare pe adresa de e-mail : paradisul.jaluzelelor@gmail.com
7.3. Costul montajului este de 144 lei/comanda și va fi efectuat de vânzător prin angajați proprii, sau companii partenere, la adresa indicată de cumpărător si este inclus in oferta de pret. Vanzatorul isi rezerva dreptul sa modifice pretul montajului, numai cu instiintarea Cumparatorului in cadrul ofertei de pret.
7.4. Pentru Bucuresti si Ilfov, transportul este gratis. Pentru oricare alta localitate din tara, se va calcula costul in functie de distanta si greutate.

     8. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI

8.1.Vânzătorul va asigura buna funcționare a bunurilor, instruind cumpărătorul cu privire la datele tehnice de funcționare ale acestora.
8.2.Bunurile rămân in proprietatea vânzătorului până la achitarea totală, de către cumpărător.
8.3.Vânzătorul va monta bunurile, dacă este inclus in contract serviciul de montaj, in termen de 15 zile lucrătoare, prin intermediul angajațiilor proprii sau companii partenere, la adresa indicata de cumpărător.
Vanzatorul va livra bunurile in 15 zile lucratoare,, prin intermediul angajațiilor proprii sau companii partenere, la adresa indicata de cumpărător.

     9. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

9.1. Semnarea contractului incheiat in afara spatiilor comerciale sau comanda transmisa electronic reprezinta acceptul clientului privind preluarea si prelucrarea datelor si confirmarea acestuia ca a studiat atat termenii si conditiile cat si politica privind prelucrarea datelor personale pe site-ul www.paradisuljaluzelelor.com
9.2.Cumpărătorul se obligă să folosească produsele contractate potrivit destinației acestora, fara deteriorări.
9.3.Cumpărătorul se obligă să plătească facturile/bonurile fiscale emise de vânzător, conform cap. III .

     10. GARANȚII:

10.1. Garanția produselor este de 12 luni pentru persoanele juridice sau 24 luni pentru persoanele fizice in conditii corespunzatoare de folosinta.
10.2. Termenul de remediere defecțiune – maxim 15 zile. Reparațiile/înlocuirile pentru piesele componente defecte datorită unor vicii de fabricație ale sistemelor de umbrire, sunt suportate de către vânzător.
10.3. Condițiile garanției sunt trecute in certificatul de garanție.

     11. PENALITATI

11.1. Pentru nerespectarea termenului de livrare al produselor vanzatorul va plati penalitati de intarziere in valoare de 0,1 % pe zi calculate la valoarea totala a contractului, ce vor fi aplicate dupa a 7-a zi de intarziere, dar se vor calcula de la data termenului de livrare. Nu vor fi calculate penalitati de intarziere datorate oricaror intarzieri cauzate de eventualele remedieri ce se vor impune a fi realizate ulterior si care au fost in prealabil consemnate in Procesul verbal de receptie. De asemenea vanzatorul este exonerat de plata oricaror penalitati in cazul in care nerespectarea termenului de livrarea sau montare al produselor se datoreaza unor cauze exterioare vointei sale si imputabile cumparatorului.
11.2. Pentru neplata la timp, potrivit clauzelor contractuale, cumparatorul va plati vanzatorului penalitati de intarziere in valoare de 0,1 % pe zi calculate la valoarea totala a contractului. Acestea vor fi aplicate incepand cu a 7-a zi de intarziere dar se vor calcula de la data expirarii termenului de plata si nu sunt limitate in intinderea lor de cuantumul total de plata.

     12. FORTA MAJORA.

12.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen si/sau in mod necorespunzator, total sau partial , a oricarei obligatii care ii revin in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor respective a fost cauzata de forta majora,
12.2. Partea care invoca Forta Majora este obligata sa notifice in scris cealalta parte asupra existentei unui asemenea caz intr-un termen de maxim 4 zile de la aparitia acestuia. Notificarea urmeaza a fi insotita de un certificat emis de catre institutiile sau organele competente care sa ateste exactitatea evenimentelor invocate.
12.3. Partea care invoca Forta Majora se angajeaza sa depuna toate eforturile in vederea remedierii situatiei create si spre a limita consecintele privitoare la acest contract.
12.4. Toate termenele stabilite de catre parti prin prezentul contract se vor prelungi cu durata de timp in care se mentin circumstantele care au generat cazul de forta majora fara a antrena plata nici unei penalitati din partea partilor.
12.5. Daca cazul de forta majora invocat de catre una dintre parti se mentine pe o perioada de timp mai mare de 3 luni oricare dintre parti prezentul contract inceteaza de drept, partile urmand a-si onora in totalitate obligatiile ajunse exigibile pana la aceasta data.

     13. LEGISLAȚIE APLICABILĂ

13.1. Părțile convin să depună toate diligențele pentru a soluționa pe cale amiabilă de către reprezentanții lor, neîntelegerile sau litigiul decurgând din/sau in legătură cu prezentul contract. În cazul în care părțile nu ajung la o înțelegere viabilă, diferențele/ litigiile vor fi supuse spre soluționare instanței judecătorești competente, din judetul Ilfov.

Call Now Button