POLITICĂ PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

ERB SMART DEALS S.R.L. cunoaște importanța datelor dvs. și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora conform Regulamentului (EU) privind protecția datelor persoanelor fizice nr. 679/2016 („GDPR”).

 • Cine suntem?
 • ERB SMART DEALS S.R.L. , persoană juridică de naționalitate română având cod unic de înregistrare fiscală RO39162881 este operatorul datelor tale și entitatea care îți furnizează, prin intermediul paginii www.paradisuljaluzelelor.com, echipamente de umbrire.

Date de contact:
Adresă: str. Bucuresti, nr. 81M, Magurele, jud. Ilfov.
Nr. telefon: 0724.123.376
E-mail: paradisul.jaluzelelor@gmail.com
ERB SMART DEALS S.R.L. a numit un responsabil cu Protecția Datelor Personale. Pentru orice întrebări sau nelămuriri legate de prezenta Politică, de modul în care ERB SMART DEALS S.R.L. prelucrează datele tale sau drepturile tale, ne poți contacta la adresa de e-mail: paradisul.jaluzelelor@gmail.com sau la adresa postala : str. Bucuresti, nr. 81M, Magurele, jud. Ilfov.

 • Ce sunt datele personale?

Datele personale înseamnă orice date sau informații care ne ajută să vă putem identifica (de exemplu numele, prenumele tău). Anumite informații sunt mai puțin evidente (cum ar fi preferințele și obiceiurile tale la cumpărături, IP-ul computerului tău), dar asociate cu persoana ta, ne ajută să te putem identifica și se circumscriu astfel noțiunii de ”date personale”.

 • Ce date prelucrăm despre tine?

Politica ERB SMART DEALS SRL este de a colecta doar datele care ne sunt necesare ca sa-ți oferim cea mai plăcută experiență atunci când navighezi pe site-ul www.paradisuljaluzelelor.com. În general, prelucrăm următoarele tipuri de date despre tine:

 • Nume și prenume;
 • Adresă de e-mail;
 • Numărul de telefon;
 • Sexul;
 • Vârsta;
 • Geo-localizarea generală a dispozitivului de pe care navighezi;
 • Informații despre produsele și serviciile achiziționate;
 • Gradul de utilizare și activitățile tale pe platforma www.paradisuljaluzelelor.com;
 • Interese și preferințe legate de produsele din www.paradisuljaluzelelor.com.
 • În ce mod colectăm și prelucrăm datele tale?

ERB SMART DEALS S.R.L. colectează și prelucrează datele tale pentru onorarea comenzilor pe care le faci și livrarea produselor pe care ți le dorești, îmbunătățirea experiențelor tale pe site-ul www.paradisuljaluzelelor.com.
Atunci când îți trimitem oferte personalizate prin canale de marketing direct (sms, e-mail, notificări push-up) putem folosi anumite „tehnici de profilare” respectiv, o modalitate de prelucrare automată a datelor tale constând în special în analiza și interpretarea datelor tale personale necesare pentru a evalua sau prevedea unele aspecte legate de preferințele, interesele tale la cumpărături în www.paradisuljaluzelelor.com. În scop de profilare, ERB SMART DEALS S.R.L. nu prelucrează date sensibile privind orientarea sexuală, credințele religioase sau afilierile politice.
Comportamentul și preferințele tale personale la cumpărături reies din istoricul tău de vizite și/sau cumpărături
ERB SMART DEALS S.R.L. in ​ www.paradisuljaluzelelor.com, din situația ta financiară care rezultă în urma cumpărăturilor pe care le faci, și alte interese personale pe care ni le-ai furnizat, interese comune cu ale altor clienți.

 • Cât timp păstrăm datele tale?

ERB SMART DEALS S.R.L. prelucrează datele tale pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care acestea au fost colectate și conform politicilor noastre de retenție a datelor personale. În anumite cazuri, unele prevederi legale ne pot impune sau permite păstrarea datelor pentru o perioadă mai îndelungată.

Perioada de păstrare a datelor depinde în principal de următoarele:

 • pentru ce perioadă avem nevoie de datele tale pentru a-ți oferi produsele solicitate și a ne îndeplini obligațiile față de tine și pentru scopurile menționate mai sus în prezenta Politică;
 • obligațiile legale sau contractuale ne impun păstrarea datelor tale pentru o anumită perioadă de timp (de exemplu perioadele prescrise de lege pentru apărarea drepturilor noastre in justiție).

Te informăm că ne bazăm pe consimțământul tău atunci când prelucrăm datele tale pentru a-ți transmite:

 • oferte personalizate pe bază de publicitate comportamentală online;
 • oferte personalizate bazate pe profilarea pe care o facem în scop de marketing direct, prin canalele de comunicare sms, email și notificări push-up;
 • oferte bazate pe audiențele personalizate (pe liste de clienți) în Facebook.

*Consimțământ – înseamnă acordul tău liber, specific și informat prin care accepți fără dubiu ca datele tale să fie prelucrate de către noi în scopul pentru care îți dai acordul. Pe site-ul www.paradisuljaluzelelor.com îți poți exprima consimțământul prin acțiunea ta de a bifa căsuța relevantă asociată scopului și mijlocului de prelucrare precizat în prezenta Notă de informare.

 • Cu cine împărtășim datele tale?

Pentru a-ți furniza produsele comandate pe site-ul www.paradisuljaluzelelor.com, vom partaja datele tale cu partenerii noștri de încredere. Selectăm foarte atent partenerii și furnizorii care efectuează, în numele nostru, operațiuni suport activității noastre. Împărtășim cu aceștia doar datele personale necesare realizării activităților specifice pe care le încredințăm acestora.
Atunci când externalizăm anumite activități către partenerii noștri de încredere depunem toate eforturile rezonabile pentru a ne verifica în prealabil dacă aceștia asigură protecția datelor tale prin măsuri stricte de securitate a datelor și vom încheia cu fiecare contracte de prelucrare a datelor.
Mai exact, transmitem unele date către terțe părți (furnizorii și partenerii noștri) pentru realizarea funcțiilor și serviciilor necesare operării activităților cum ar fi:

 • furnizorul serviciilor de telefonie mobilă care ne ajută să ținem legătura cu tine, situat în România;
 • curieri terți autorizați de noi să livreze produsele cumpărate de tine;
 • furnizorul anumitor produse din gamă, care execută servicii de montaj în locația clientului.

Pentru a-ți oferi produse personalizate intereselor și preferințelor tale, prelucrăm anumite date cu unii parteneri care ne ajută să vă adresăm ofertele personalizate, cum ar fi: (i) prelucrarea datelor prin platforma Facebook pentru a-ți transmite oferte personalizate prin reclame țintă cu ajutorul funcției de audiențe personalizate pe liste de clienți, sau (ii) prelucrarea datelor pentru a-ți transmite ofertele personalizate bazate pe publicitatea comportamentală online derulate cu Google AdWords.
Putem transmite unele din datele tale personale autorităților sau instituțiilor publice competente, atunci când ne impune legea (de ex. investigarea fraudelor; prevenirea spălării banilor; depunerea declarațiilor, situațiilor financiare la autoritățile fiscale etc.), sau putem transmite aceste date către instanțele judiciare atunci când ne apărăm în justiție, sau în fața altor autorități publice.
Dacă vom decide în viitor să înstrăinăm afacerea Paradisul Jaluzelelor vom oferi acces sau transmite auditorilor și consultanților potențiali(ilor) cumpărători datele clienților noștri pentru efectuarea auditului necesar achiziției acțiunilor/ afacerii. Pentru acest scop, ne vom asigura că orice potențial cumpărător va urmări și implementa masurile de securitate necesare pentru protecția datelor tale, iar părțile vor semna în prealabil un contract de prelucrare a datelor pentru scopul tranzacției/

 • Ce măsuri de securitate asigurăm pentru protecția datelor tale?

ERB SMART DEALS S.R.L. asigură măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru colectarea, prelucrarea și păstrarea datelor în siguranță, inclusiv împotriva accesului neautorizat, al utilizării neautorizate a datelor, sau distrugerii, pierderii sau alterării datelor. Ne angajăm să păstrăm datele tale personale în siguranță și luăm toate măsurile de protecție rezonabile pentru a face acest lucru.

În plus, depunem toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura (inclusiv prin contractele încheiate cu aceștia) că și parteneri noștri de încredere gestionează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru prelucrarea datelor pe care le împărtășim cu aceștia.

 • Care sunt drepturile și opțiunile tale în privința datelor pe care le prelucrăm?

Dorim să ne asigurăm că în orice moment ai controlul deplin asupra datelor tale și că îți poți exercita efectiv drepturile și opțiunile pe care le ai potrivit GDPR.
Pentru a ne asigura că ai controlul efectiv al datelor tale, te informăm că ai următoarele posibilități bazate pe tehnologiile pe care le ai la dispoziție:

 • vei putea șterge cookie-urile sau istoricul navigărilor din setările website-ului www.paradisuljaluzelelor.com; în plus, poți alege să modifici setările browser-ului pe care îl folosești astfel încât să restricționezi urmărirea de către cookie-uri a comportamentului tău (totuși, aceste restricționări îți pot afecta experiența de navigare pe www.paradisuljaluzelelor.com);
 • platformele social media și motoarele de căutare (de ex. Google sau Facebook) îți oferă posibilitatea de a gestiona diverse opțiuni privind modul în care alegi să îți prelucreze datele.

În plus acestor opțiuni, GDPR îți oferă, în calitate de persoană vizată, drepturile descrise mai jos. Înainte de a da curs oricărei solicitări privind drepturile tale, ne vom asigura că ești titularul datelor cu privire la care alegi să îți exerciți aceste drepturi, iar pentru acest scop îți putem solicita unele informații/ date pentru a verifica identitatea ta, sau putem solicita mai multe detalii despre solicitarea ta. Corespondența pe care o vom purta cu tine o vom putea păstra pentru a asigura că ținem evidența solicitărilor și și răspunsurilor privind drepturile tale.
Dreptul de a fi informat. Ai dreptul de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles și ușor accesibile cu privire la modul în care prelucrăm datele tale, inclusiv detalii privind drepturile tale, în calitate de persoană vizată. Aceste informații despre datele, scopul și modul în care noi prelucrăm datele tale sunt incluse și în această Politică.
Dreptul de acces la date. Ai dreptul de a accesa datele pe care le prelucrăm despre tine, fără a percepe vreun fel de taxă la primele furnizări de date. Dacă vei avea nevoie de copii ale datelor deja furnizate, vom putea percepe o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a datelor. Vom avea dreptul de a refuza cererile excesive sau repetate și nejustificate.
Pentru a-ți exercita dreptul de acces, ne poți trimite solicitarea ta prin:
E-mail: paradisul.jaluzelelor@gmail.com
Dreptul la rectificarea datelor. În cazul în care identifici că datele tale pe care le prelucrăm sunt incorecte, incomplete sau inexacte: ne poți trimite o solicitarea de rectificare la adresa de e-mail paradisul.jaluzelelor@gmail.com
Dreptul de a te opune marketing-ului direct (inclusiv profilarea în scop de marketing direct). Te poți opune oricând și dezabona la comunicările noastre de marketing direct în orice moment.
În plus, poți opta pentru retragerea consimțământului tău exprimat anterior pentru transmiterea de oferte personalizate bazate pe profilare prin aceleași canale prin care îți comunicăm aceste oferte, respectiv: email, sms sau notificări push-up.
Retragerea consimțământului (prin solicitare scrisă) nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim. Te poți opune în orice moment oricărei prelucrări de date atunci când la o astfel de prelucrare ne bazăm pe interesul nostru legitim. Consultați secțiunea „Care este temeiul juridic al prelucrării datelor?” din tabelul de mai sus pentru a identifica situațiile în care prelucrarea noastră se bazează pe interesul nostru legitim. Poți exercita acest drept în scris prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail: paradisul.jaluzelelor@gmail.com
Dreptul de ștergere a datelor (dreptul de a fi uitat). Ai dreptul de a ne solicita ștergerea datelor tale în oricare dintre situațiile următoare:
a) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care le-am prelucrat anterior;
b) îți retragi consimțământul pe baza căruia am prelucrat datele tale și nu există un alt temei juridic pe care ne putem baza o prelucrare viitoare;
c) te opui prelucrării datelor atunci când prelucrăm datele în scop de marketing direct (inclusiv, profilarea în scop de marketing direct),
d) te opui prelucrării datelor bazat pe interesul nostru legitim și nu putem să demonstrăm că avem motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților tale;
e) datele personale sunt prelucrate contrar legii;
f) datele personale trebuie șterse pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale. Acesta nu este un drept absolut. Vom putea respinge solicitarea ta de ștergere a datelor dacă: (i) suntem ținuți să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele; sau (ii) dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție. Poți exercita acest drept în scris prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail: paradisul.jaluzelelor@gmail.com
Dreptul de a restricționa prelucrarea. Ai dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor în una din situațiile descrise mai jos.
(a) exactitatea datelor este contestată de tine (persoană vizară), pentru o perioadă care ne va permite să verificăm corectitudinea datelor;
(b) prelucrarea datelor este ilegală iar tu (persoana vizată) te opui ștergerii datelor și ne soliciți restricționarea prelucrării acestor date;
(c) nu mai avem nevoie de datele tale, dar acestea sunt solicitate de tine (persoana vizată) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;
(d) tu (persoana vizată) ridici unele obiecții cu privire la prelucrarea datelor bazată pe interesele noastre legitime, în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului le depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică ale tale).
Poți exercita acest drept în scris prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail: paradisul.jaluzelelor@gmail.com
Dreptul de portabilitate. Atunci când prelucrăm datele tale în baza consimțământului sau executării contractului, și în mod automat, vei avea dreptul să ne soliciți transferul datelor tale: (a) către tine sau (ii) către un alt operator indicat de tine. Cea de-a doua situație presupune că ai opțiunea de a ne solicita transmiterea datelor asociate contului de client către un alt operator de date (de ex. către un operator care administrează un alt website de magazin online). Mai exact, vei putea solicita doar portarea datelor cu caracter personal dintre cele pe care ni le-ai furnizat direct în mod activ (exceptând orice date derivate sau create/ dezvoltate de Paradisul Jaluzelelor , cum ar fi spre ex. un profil de client). Poți exercita acest drept în scris prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail:paradisul.jaluzelelor@gmail.com. Vom transmite datele tale solicitate conform celor precizate aici într-un format structurat și care permite reutilizarea datelor (de ex. în format XML, JSON, CSV).
Dreptul de a face plângeri la autoritatea de supraveghere. Ai dreptul să depui orice plângeri în fața Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („A.N.S.P.D.C.P.”) asupra modului în care noi prelucrăm datele tale personale. Totuși, sperăm că vei decide să discuți mai întâi cu noi, înainte de a depune orice plângeri la A.N.S.P.D.C.P. Protecția datelor tale este foarte importantă pentru noi și vom lua toate masurile necesare pentru a soluționa orice problemă cu privire la controlul și securitatea datelor tale. De asemenea, te poți adresa cu diverse întrebări și către A.N.S.P.D.C.P., autoritatea de supraveghere a protecției datelor din România. Poți găsi unele ghiduri și linii directoare privind drepturile tale pe pagina web a autorității http://www.dataprotection.ro/.
ÎNTREBĂRI ȘI SOLICITĂRI PRIVIND PROTECȚIA DATELOR
ERB SMART DEALS S.R.L. îți stă la dispoziție pentru orice nelămuriri, clarificări sau orice detalii de care ai nevoie cu privire la prezenta Politică de Prelucrare a Datelor.
Ne poți contacta și pentru orice sugestii sau comentarii legate de această Politică sau modul în care colectăm și utilizăm datele tale, la datele de contact ale DPO de mai jos.
ERB SMART DEALS S.R.L. a numit un Responsabil cu Protecția Datelor pe care îl poți contacta cu privire la orice aspect privind prelucrarea datelor cu caracter personal, la următoarele date de contact:
Responsabil cu Protecția Datelor
Adresa: str. Bucuresti, nr. 81M, Magurele, jud. Ilfov.
Email: paradisul.jaluzelelor@gmail.com

Call Now Button